Welcome from Author D. Philipp Kaiser/Darrel P. Kaiser @ DarrelKaiserBooks.com

D. Philipp Kaiser

   Darrel Kaiser Books   

Lätt beställa direktanslutet på:>>>          AMAZON               ITunes               BARNES & NOBLE               KOBO               LULU

Välkomnandet… som denna är den svenska språkwebsiten för mitt, bokar. Bokar visat nedanfört, översatt från engelska, är tillgängligt till och med det ovannämnt anknyter. De kan också vara tillgängliga till och med dina egna landswebsites. För engelskt språk bokar, behar retur till ‘Home. 

Frälsning och Evigt Liv 101 Bibel Citat

Home

Religion & Spiritual

Technical & Crafts

Children's & History

Historical Fiction

Author

Ordering

Contact

Writing Workshops

Musings

'Frälsning och Evigt Liv 101 Bibel Citat' vid D. Philipp Kaiser @ DarrelKaiserBooks. com (Tillgängligt i eBook)

Frälsning och Evigt Liv 101 Bibel Citat: En stund drar tillbaka, stunder som mediterar om gud, önskade jag att läsa mer i scripturen om räddning och evigt liv. Jag byggde denna samling av 101 Scripturecitationstecken, så att jag kunde lätt finna, läser och mediterar på en varje dag, och, om du använder den ditåt, ska den täcker 101 dagar…, Jag skulle därefter precis start över igen, men använder den som bäst arbeten för dig. Jag har tillfogat min känslor om vad hjälpmedel för varje Scripturecitationstecken till mig; de är noterar endast till mig och ignorerar dem, om du önskar, som min uttrycker kan inte korrekt få lord'sens meddelanden across. Använd fritt allt vad du önskar, och därefter be och tacka guden, men mig inte som I-förmiddagen endast en kanalisera för vår Lord. Minns, välj guden varje dag, for till Choose är dyrkan, och dyrkan är förälskelse och vår ovillkorliga förälskelse är vad vår gud önskar alltid mest från oss. (Tillgängligt i eBook)

ÄNKLING Vår ett liv av nåden, förskoningen och välsignelserna från GUD

' ÄNKLING Vår ett liv av nåden, förskoningen och välsignelserna från GUD' vid D. Philipp Kaiser @ DarrelKaiserBooks.com (Tillgängligt i eBook)

ÄNKLING Vår ett liv av nåden, förskoningen och välsignelserna från GUD: Denna berättelse är om våra liv tillsammans… det underbart och inte så underbar, godan och dåligan som mitt Betty och I, först som bästa vän och därefter som en som man och fru, den gick GUD stig tillsammans för över 45 år. Huvudsakligen, är denna berättelse av GUD nåd, förskoning, välsignelser och förälskelse som min fru och jag mottog under vårt liv tillsammans. (Tillgängligt i eBook)

(c) 2014 D. Philipp Kaiser/Darrel Philip Kaiser/Darrel P. Kaiser - översättning vid SYSTRAN 7. Inga advertizing- eller reproduktionsrätter bemyndigas för några avbildar eller någon del av denna website utan hans skriftliga tillåtelse. Allt avbildar är för skärm ämnar endast. För ifrågasätter eller kommenterar härom webbplatsen, eller något av mitt bokar eller handstil, eller, om du har, bokar behar finna för problem som är mitt, överför e-post till: Darrel.  Last modified: Oktober 22, 2014 (AL). Guden välsignar alla!